Dopłaty do odszkodowań komunikacyjnych – kompendium wiedzy

Kto może uzyskać dopłatę do odszkodowań

Osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych przysługuje odszkodowanie za poniesione szkody wypłacane z polisy OC sprawcy. Niestety często zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe wypłacają zaniżone odszkodowania, które nie pozwalają na całkowite pokrycie poniesionych strat. Tworzenie kosztorysów w oparciu o najtańsze części zamienne oraz obniżanie wartości pojazdu to najczęściej stosowane praktyki rzeczoznawców zakładów ubezpieczeń. Klienci, którzy uważają, że otrzymali zbyt niskie świadczenie, mogą samodzielnie dochodzić swych praw lub zwrócić się o pomoc do firm specjalizujących się w uzyskiwaniu dopłat do odszkodowań. Z usług takich firm skorzystać mogą zarówno osoby, którym wypłacono odszkodowanie za szkody częściowe, jak i całkowite, za zdarzenia, które miały miejsce w ostatnich 3 latach. Jedyną sytuacją, która zamyka drogę do dalszego dochodzenia roszczeń, jest podpisanie przez poszkodowanego ugody z zakładem ubezpieczeń.

Czym jest dopłata do odszkodowań

Dopłata do odszkodowań to usługa polegająca na sprzedaniu szkody przez poszkodowanego za ustaloną kwotę. Proces uzyskiwania dopłaty jest zwykle bezpłatny i rozpoczyna się od analizy dokumentów otrzymanych od zakładu ubezpieczeń, takich jak kosztorys oraz decyzja ubezpieczyciela. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy okaże się, że istnieje szansa na uzyskanie dodatkowych pieniędzy, klient otrzymuje propozycję umowy zawierającą konkretną kwotę. Po podpisaniu umowy pieniądze są przelewane na wskazane konto, a firma zajmująca się uzyskiwaniem dopłat samodzielnie dochodzi swych praw w sądzie. Korzystanie z tego rodzaju usług jest dla osoby poszkodowanej niezwykle wygodne. Pozwala bowiem na szybkie uzyskanie brakujących środków oraz uniknięcie obowiązku uczestniczenia w procesach sądowych. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane tym osobom, które czują się oszukane przez zakład ubezpieczeń, lecz nie mają możliwości lub odwagi na samodzielne założenie sprawy sądowej.

Więcej informacji o dopłatach do odszkodowań komunikacyjnych uzyskasz na stronie www.