Rekompensaty dla osób represjonowanych w latach 1944 do 1989

W 1945 roku około 50 tysięcy osób z ziem polskich wywieziono do obozów pracy przymusowej w ZSRR.

Do 1947 roku oddziały NKWD stacjonowały w Polsce i brały udział w walkach z antykomunistycznym podziemiem. Liczbę osadzonych w obozach pracy w tamtym okresie szacuje się na około trzysta tysięcy osób. Nieznana jest dokładna liczba wyroków więzienia politycznego w latach 1944 do 1956, choć w pewnym momencie w systemie przebywało nawet 50 000 więźniów politycznych.

Rekompensaty dla osób represjonowanych w latach 1944 do 1989

Odszkodowanie dla represjonowanych osób w czasach komunizmu i stalinizmu

Represje w czasach panowania władz komunistycznych były na porządku dziennym, a deportacje, wyroki sądowe, grzywny i konfiskata mienia były na porządku dziennym i dotknęły setek tysięcy mieszkańców naszego kraju. W wyniku amnestii z 1956 roku zwolniono większość więźniów politycznych. W kolejnych latach procesy polityczne nie były już tak powszechne, ale nadal zdarzało się ich nawet kilkaset rocznie. Największe represje spotykały obywateli w wyniku wybuchów masowych strajków i protestów, a także za wszelkie przejawy działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Takim osobom przyznaje się obecnie odszkodowania dla represjonowanych wypłacane ze Skarbu Państwa.

W czasach komunistycznych ludność w krajach zagarniętych przez reżim była represjonowana na różne sposoby. Prześladowano głównie opozycjonistów i osoby walczące o zachowanie niepodległości, a także sprzeciwiające się kolektywizacji wsi. Obecnie można starać się o unieważnienie wyroków i orzeczeń sadowych z czasów komunistycznych, a po uzyskaniu takiego unieważnienie możemy zażądać wypłaty odszkodowań dla represjonowanych, domagać się zwrotu zajętego mienia lub uzyskać rekompensatę i zadośćuczynienie, jeśli jest to niemożliwe. Takie rekompensaty wypłaca osobom poszkodowanym lub ich rodzinom Skarb Państwa.

Ponieważ aby uzyskać odszkodowanie dla represjonowanych należy wystąpić do odpowiedniego sądu z dowodami i pełną dokumentacją, z pewnością przyda nam się pomoc i porada adwokata, który ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Adwokat zapewni nam również przedstawicielstwo, jeśli samodzielnie nie możemy stawić się na rozprawie.