Korzyści ze szkolenia certyfikacyjnego DevOps

Zintegrowane połączenie rozwoju i operacji w przedsiębiorstwie informatycznym jest nazywane DevOps.

Inżynierowie zarówno z działu rozwoju, jak i operacji współpracują ze sobą, aby zapewnić odpowiednie wsparcie DevOps. Wsparcie to waha się od rozwoju i projektu do wdrożenia.
Tworzenie oprogramowania Agile jest podstawą do stworzenia DevOps. Tutaj wymagania i rozwiązania programowe rozwijają się poprzez współpracę z różnymi zespołami o różnych funkcjach. Podczas gdy Agile odnosi się do grupy podstawowych zasad, które systematycznie stosowano przy tworzeniu oprogramowania, DevOps obejmuje również funkcje programowania. Większość ekspertów branżowych postrzega DevOps jako gałąź Agile. Zapotrzebowanie na specjalistów DevOps na obecnym rynku IT wzrosło wykładniczo z biegiem lat. Certyfikaty związane z DevOps są trzech rodzajów, Foundation, Certified Owner Agile Process Owner i Certified Agile Service Manager. Wstępna certyfikacja DevOps to podstawa, a certyfikowane osoby są w stanie stosować koncepcje i najlepsze praktyki tej struktury oraz usprawniać przepływ pracy i komunikację w przedsiębiorstwie. Certyfikat DevOps Foundation przeznaczony jest głównie dla profesjonalistów pracujących w obszarach usług i cyklu życia produktu.

Pracownicy oraz menedżerowie pracujący w firmach IT również uważają to za bardzo przydatne umiejętności i wspierają proces projektowania i rozwoju.

Zewnętrzni i wewnętrzni dostawcy i konsultanci do spraw rozwoju korzystają z różnych korzyści, jakie ma do zaoferowania certyfikacja DevOps Foundation. Uzyskanie tego certyfikatu zapewnia pełne zrozumienie struktury DevOps i sprawia, że pracownik taki jest bardzo pożądany na rynku w branży IT. Warunki wymagane aby uzyskać Devops Certyfikat są minimalne, ale kursanci będą musieli wykazać się solidną wiedzą z zakresu IT i zarządzania usługami oraz są zobowiązani do ukończenia 16-godzinnego kursu prowadzonego przez instruktora w instytucji oferującej kursy DevOps.