W wielu branżach konieczne jest noszenie odzieży ochronnej

Pracodawcy powinni zapewniać odzież ochronną swoim pracownikom zawsze wtedy, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa, którego nie można odpowiednio kontrolować innymi środkami.

Środki ochrony indywidualnej powinny być odpowiednie dla ryzyka i środowiska pracy. Weź pod uwagę zdrowie użytkownika, ergonomię, czynniki dopasowania i kompatybilność z innymi elementami środków ochrony, które należy nosić w miejscu pracy. Takie ubrania i sprzęt ochronny powinny być dostarczany bezpłatnie, jeżeli są używane przez pracowników ze względów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaleca się również pracodawcom skonsultowanie się z potencjalnymi użytkownikami środków ochrony indywidualnej przed dostarczeniem produktów, ponieważ zazwyczaj są oni najlepiej przygotowani do poznania wymagań związanych z wykonywaną pracą oraz rodzaju i konfiguracji środków ochrony indywidualnej, które najlepiej pasują do ich środowiska pracy.

Ponadto istnieją również znaczne różnice w wymiarach fizycznych różnych pracowników, w zależności od ich płci i stylu życia, dlatego różne rozmiary powinny być dostępne dla odpowiednich użytkowników.

W przypadku ściśle dopasowanej ochrony dróg oddechowych wymagane są specjalne testy dopasowania pracownika. Pracownik musi podjąć działania w celu zapewnienia dobrego stanu technicznego, a także warunków higienicznych. Szeroki wybór odzieży ochronnej możesz znaleźć na stronie https://tesla24.pl/17-odziez-ochronna. W przypadku kamizelki odblaskowej wystarczy proste wzmocnienie wymogu noszenia jej w niektórych miejscach pracy, w przypadku złożonego elementu, takiego jak kamizelka ratunkowa lub uprząż do pracy na wysokości, wymagana jest o wiele bardziej szczegółowa instrukcja użytkowania. Środki ochrony indywidualnej muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym zgodnie z harmonogramami i instrukcjami konserwacji producenta. Należy stworzyć skuteczny system monitorowania i konserwacji lub wymiany. Będzie to obejmować odpowiednie okresowe kontrole wraz z zapisami testów i badań. Pracownicy muszą dbać o środki ochrony indywidualnej i zgłaszać usterki lub utratę sprzętu, gdy tylko się o nich dowiedzą.