Dojście do porozumienia przed rozwodem znacznie ułatwi ten proces

Podobnie jak w przypadku mediacji, rozwód oparty na ugodzie może doprowadzić między małżonkami do rozwiązania małżeństwa bez konieczności brania udziału w batalii sądowej.

Nie ma potrzeby uzyskiwania orzeczenia w pewnych kwestiach, ponieważ obie strony są skłonne do porozumienia i kompromisu, a sąd je po prostu zatwierdzi w trakcie procesu rozwodowego. Problem polega na tym, jak ugodowo rozwiązać określone kwestie i najlepiej dojść do wiążącego porozumienia, które zadowoli oboje małżonków. To, kto otrzymuje prawo do opieki podstawowej nad dziećmi, lub czy opieka łączna jest lepszym rozwiązaniem, jest często jedną z głównych kwestii spornych powstających w trakcie rozwodu. Również to, jak sprawiedliwie podzielić pomiędzy rozwodzących się małżonków niektóre aktywa, takie jak nieruchomości lub samochody, jest zwykle pierwszą pozycją na liście wzajemnych roszczeń. Umowa ugodowa podczas procesu rozwodowego jest zwykle podobna do mediacji, ponieważ pozwala obu stronom zaoszczędzić czas, pieniądze i jest mniej formalna niż arbitraż lub orzeczenia ustalane w trakcie postępowania sądowego. Przedstawiciele prawni pomagają i wspierają klientów poprzez informacje i zrozumienie, jak najlepiej osiągnąć cele związane z rozwiązaniem małżeństwa.

Jednak to oboje małżonkowie będą decydować o rozwiązaniu konfliktów za pomocą ugody.

Przy wykazaniu dobrej woli możliwe jest wynegocjowanie wyników, które działają na korzyść obojga małżonków. Prawnik pomoże usunąć niejasności co do prawnych rozwiązań i pomoże znaleźć sposób na uniknięcie problemów. Zwykle nie ma w takich sprawach innych wydatków poza opłatą za pracę prawnika i zwykłymi kosztami administracyjnymi. Dzięki pomocy, jakiej udzielają prawnicy wrocław w procesie rozwodowym, możliwe jest przystąpienie do negocjacji. Zwykle wymaga to wiedzy na temat tego, co chce osiągnąć współmałżonek i kto powinien sprawować główną opiekę nad dzieckiem lub czy najlepszym rezultatem jest wspólna opieka nad dziećmi. Poprzez dyskusje, spotkania i komunikację, która pozostaje otwarta i szczera, oboje małżonkowie mogą rozwiązać konflikt, który mają. Klient musi wyrazić, czego oczekuje od procesu rozwodowego, aby uzyskać porównywalne rozwiązanie.