Dlaczego zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest dobre dla biznesu

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest dobre dla biznesu, gospodarki i morale twojego zespołu pracowników.

Osoby niepełnosprawne od dawna są wykluczane z siły roboczej lub niedostatecznie reprezentowane na rynku pracy z powodu niskich oczekiwań i z góry przyjętych mylnych wyobrażeń o ich możliwościach i ograniczeniach. Niestety czasem kultura piętnowania i nieporozumień wygrywa, zwłaszcza jeśli chodzi o zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a nie powinno tak być.

Dlaczego zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest dobre dla biznesu

Pracownicy niepełnosprawni a składki na PFRON

Na szczęście w ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost rozmów i aktywności w zakresie uczciwej reprezentacji i równych szans dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy. W rezultacie świat pracy zmienia się na lepsze i to nie tylko pod względem integracji w środowisku pracy. Istnieje wiele powodów, dla których warto rozważyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych w swojej firmie. Osoby poszukujące pracy, które są również niepełnosprawne, mogą przynieść korzyści twojej firmie na wiele sposobów. Osoby niepełnosprawne często inaczej patrzą na problemy biznesowe i wprowadzają innowacyjne myślenie do nowych produktów i obsługi klienta. Dodatkowo firma wyrabia sobie w ten sposób pozytywną renomę wśród społeczeństwa.

Firmy, które aktywnie starają się zatrudniać osoby niepełnosprawne, osiągają lepsze wyniki niż firmy, które tego nie robią. Ponadto pracodawcy, którzy przyjmują do pracy osoby niepełnosprawne, odnotowują maksymalny wzrost zatrzymania pracowników na stanowiskach. Oprócz korzyści finansowych i ekonomicznych, zatrudnianie osób niepełnosprawnych ma pozytywny wpływ na takie czynniki, jak absencja i motywacja do pracy. Wartość, jaką niepełnosprawni pracownicy mogą wnieść do miejsca pracy, wykracza daleko poza liczby. Ich wyjątkowe perspektywy pomagają tworzyć różnorodne kultury firmy i ulepszać innowacje, korzystne również dla osób sprawnych i w pełni zdrowych.

Pracować na wielu stanowiskach mogą również niepełnosprawni praca z pewnością pozytywnie wpłynie na takie osoby oraz ich niezależność. Dodatkowo osoby niepełnosprawne mogą z powodzeniem pracować w różnych przedsiębiorstwach, urzędach czy firmach prywatnych.