Co się stanie, jeśli przestaniemy używać środków ochrony roślin?

Nowe badanie przeprowadzone przez europejską organizację rolniczą podkreśla, jak ważne dla rolników są środki ochrony roślin, takie jak insektycydy, herbicydy i fungicydy.

Raport wykazał, że jeśli przepisy ograniczą zastosowanie środków ochrony roślin, dostawy żywności na całym świecie będą zagrożone, a bezrobocie wzrośnie, będzie to również oznaczało straty idące w miliardy dla całej gospodarki. Wiele środków ochrony roślin jest stopniowo wycofywanych, co wywiera presję nie tylko na źródła utrzymania europejskich rolników, ale także na środowisko, zatrudnienie i gospodarkę. Bez preparatów do ochrony upraw rolnicy odnotowaliby spadek plonów pszenicy, jęczmienia i buraków cukrowych, oraz ziemniaka i rzepaku od 10 do 20 procent.

Koszty uprawy tych roślin wzrosłyby o 15 procent na hektar. Oznacza to wyższe koszty żywności dla konsumentów, czyli dla nas wszystkich.

Rolnicy polegają na preparatach do ochrony upraw, aby chronić swoje pola przed szkodnikami i inwazyjnymi chwastami. Rozważne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie jest bardzo ważne.

Bez tego uprawy są zmuszone konkurować o składniki odżywcze z chwastami i są niszczone przez szkodniki.

W rezultacie straty na roli mogą być duże. Środki ochrony roślin, takie jak herbicyd rzepak są ważnym nowoczesnym narzędziem do bezpiecznego i skutecznego zwalczania tych powszechnych problemów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Na przykład przemysł chmielowy szacuje, że bez fungicydów wpłynęłoby to na 60 procent wydajności i jakości zbiorów chmielu. Bez ochrony upraw plony zielonej fasoli spadłyby o 50 do nawet 80 procent. Na przykład zakaz stosowania niektórych preparatów w Europie zmusił niektórych rolników do szukania bezpieczniejszych zamienników do ochrony plonów przed atakiem chwastów czy szkodników. Z kolei utrudnianie rolnikom korzystania z narzędzi ochrony roślin utrudnia im praktykowanie płodozmianu. Rolnicy używają różnorodnych narzędzi, aby zmaksymalizować plony, jednocześnie chroniąc środowisko przed nadmiernym zużyciem.