Prawidłowe smarowanie silnika zwiększy jego żywotność

Wiele silnie obciążonych, szybko poruszających się elementów współczesnego silnika spalinowego wymaga stałego smarowania, aby uniknąć zatarcia lub nadmiernego zużycia.

Zadaniem pompy olejowej jest dostarczanie oleju pod ciśnieniem do tych części. silnika, który wymaga tego dodatniego smarowania. Nie musisz nam mówić, że pompa olejowa jest jednym z najważniejszych pomocniczych elementów silnika. Niezawodność silnika zależy w dużej mierze od wydajnego smarowania, a sercem układu smarowania jest pompa olejowa. Jeśli pompa oleju ulegnie awarii, nastąpi szybkie uszkodzenie mechaniczne. Zadaniem pompy olejowej jest wypychanie oleju z miski olejowej do układu smarowania pod ciśnieniem wystarczającym do osiągnięcia wszystkich łożysk i punktów styku. Dlatego pompa olejowa musi być przede wszystkim niezawodna i długotrwała, dlatego też są to stosunkowo proste urządzenia, w których wykorzystuje się niewiele ruchomych części i nie wymagają żadnej konserwacji. Pompy olejowe mogą być montowane wewnątrz lub na zewnątrz silnika; gdy pompa jest zamontowana wewnątrz skrzyni korbowej, konserwacja jest praktyczna tylko podczas ważnego przeglądu silnika. Istnieją trzy typy pomp olejowych w powszechnym użyciu i kilka różnych metod montażu i napędzania pompy. Jednak we wszystkich systemach pompa olejowa jest montowana między miską olejową a filtrem oleju, zwykle nisko na bloku silnika.

Najczęściej stosowaną formą pompy olejowej był typ przekładni. Składał się z dwóch zazębiających się kół zębatych, które obracają się wewnątrz ściśle dopasowanej obudowy.

Gdy koła zębate się obracały, niosły olej wokół obudowy. Siatka zębów koła zębatego wypychała olej do pompy. Ta przekładniowa pompa olejowa wytwarzała dodatni przepływ oleju do różnych części silnika, do którego była skierowana. Jeśli przepływ został zablokowany, ciśnienie oleju może wzrosnąć wystarczająco, aby uszkodzić pompę. Inną formą pompy olejowej, bardziej powszechną niż typ przekładni, jest odmiana wirnika. Składał się on z wirnika z czterema lub pięcioma płatami zewnętrznymi, który obracał się w pierścieniu zewnętrznym (zwanym stojanem) posiadającym pięć lub sześć płatów wewnętrznych. Oś wewnętrznego wirnika została przesunięta w stosunku do osi zewnętrznego pierścienia. Oczywiście wszystkie elemnty także pompa do dystrybutora oleju muszą być niezwodne aby gwarantować prawidłową pracę naszego auta.