Jak wykonuje się tłumaczenia pisemne przysięgłe, czyli poświadczone?

Tłumaczenia przysięgłe, inaczej określane także jako poświadczone albo uwierzytelnione, to specjalny typ tłumaczeń, które dotyczą określonych rodzajów dokumentów o mocy prawnej. Jak wykonuje się takie właśnie przekłady?

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Zwykły przekład może być wykonany przez każda osobę, która wyróżnia się odpowiednią wiedzą językową. W przypadku tłumaczeń przysięgłych konieczne jest już zwrócenie się po pomoc do tłumacza posiadającego właściwe uprawnienia.

Tłumaczenie przysięgłe jest prowadzone wtedy, gdy dany dokument musi być odpowiednio poświadczony pod kątem prawdziwości zawartych w nim informacji. Wówczas tłumacz przysięgły, który jest osobą zaufania publicznego po zaliczeniu specjalnego egzaminu państwowego, poświadcza, że wykonany przez niego przekłada jest zgodny z oryginałem.

Najczęściej tłumaczenia przysięgłe dotyczą poniższej dokumentacji:

  • akta stanu cywilnego – akt urodzenia, akt małżeństwa czy akt zgonu

  • akta notarialne – związane z kupnem nieruchomości, darowizną, spadkiem, także wybrane dokumenty firmowe dotyczące spółek

  • dokumenty potrzebne do rejestracji samochodów i innych pojazdów z zagranicy

  • dyplomy, świadectwa oraz inne poświadczenia posiadanego wykształcenia, kwalifikacji

  • dokumenty bankowe, ubezpieczeniowe

Jak przebiega tłumaczenie pod przysięgą?

W tym przypadku przekład polega na wykonaniu przekazaniu tłumaczowi dokumentów wymagających przełożenia. Najczęściej są one przekazywane osobiście, lecz niektóre biura pozwalają na przesłanie ich pocztą, kurierem. Dzięki temu nie trzeba odwiedzać biura osobiście z dokumentami.

Każda przełożona przez tłumacza karta przekładu opatrywana jest specjalną pieczęcią z jego danymi oraz podpisem. Umieszcza się też adnotację o numerze tłumaczenia w rejestrze. Tak przygotowana dokumentacja może być przedłożona w odpowiednich instytucjach.

Gdy potrzebny jest tłumacz przysięgły katowice to miasto, w którym klienci mogą skorzystać z pomocy tłumaczy przysięgłych prowadzących swoje usługi w wielu językach obcych.